Tarieven

Een consult bestaat uit een gesprek van 45 minuten en 15 minuten administratieve tijd.

Vergoeding zorgverzekeraars

In 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de psychologische behandeling vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. In 2014 is het eigen risico 360 Euro per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Als behandelaar heb ik een contract met veel zorgverzekeraars gesloten. De rekening van de behandeling (= het zorgprodukt) wordt – buiten u om - daarbij digitaal gefactureerd,

Afbellen bij verhindering

Bel tijdig af bij verhindering van een consult om onnodige kosten te voorkomen.

Worden alle behandelingen vergoed?

Miet allle behandelingen worden ergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Zo zijn o.a. uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg:

  • aanpassingsstoornissen,
  • overspannenheid,
  • vliegfobie,
  • relatieproblemen,

Deze klachten kunnen echter wel in de praktijk behandeld worden. U ontvangt daarvoor dan een factuur. Vraag naar de prijslijst die in de praktijk aanwezig is. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen of de behandeling eventueel uit een aanvullende verzekering vergoed wordt.