6 - Wachttijden

Er is géén wachttijd gelet op de aanmeldstop. Nadere informatie zie: Contact.

Vakantieperiode

Rondom de zomervakantie kan de intake -helaas- niet eerder plaatsvinden dan in september of in oktober. Indien nodig volgt er een tijdelijke aanmeldstop. Gelet daarop kunt u uiteraard onderzoeken of u bij een andere psycholoog of zorgaanbieder eerder terecht kunt.