Nieuw GGZ-stelsel per 1-1-2014

Met ingang van 1 januari 2014 is het GGZ-stelsel omgevormd tot een verdeling in Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Zie voor informatie hierover ook de website: www.invoeringbasisggz.nl

Psychologiepraktijk Van Hout biedt Generalistische Basis GGZ.

De praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum waar de focus ligt op aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid en op samenwerking tussen de verschillende zorgverleners onder meer de huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, collega specialistische ggz, logopedist e.a. en deelname aan sociale netwerken.

Dit heeft voor betrokken partijen voordelen, zoals een korte verwijslijn, snelle terugrapportage en de mogelijkheid om met elkaar ter plekke te overleggen over een te behandelen patiënt. Doorverwijzing is in een dergelijke setting adequaat te regelen. In een dergelijke setting kan ingespeeld worden op specifieke behoeften van de huisarts en zijn of haar patiëntenpopulatie ( ouderen, ziekten, jeugd ). In het veld zien we veranderingen. Waar marktwerking het adagium was, daar is de hoop nu gevestigd op ‘samenwerking’

In de Zorgverzekeringswet wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekerde en onverzekerde geestelijke gezondheidszorg. Voor beide vormen kunt u bij Psychologiepraktijk Van Hout terecht. Dat betekent dat de praktijk ook kortdurende – niet verzekerde - hulp aanbiedt in de vorm van coaching en advies.

  • kortdurende behandeling: keuze uit drie producten: Kort, Middel, Intensief
  • integrale diagnostiek en behandeling
  • dynamisch
  • hulp op maat
  • cliënt en diens omgeving is actief betrokken bij de behandeling