Verwijzing huisarts

U bent door uw huisarts – op grond van uw klachten - doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner (POH). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor volwassenen (jong vanaf 19 jaar, middelbaar, en senior met lichte tot matig ernstige stoornissen).

Wilt u bij de aanmelding er voor zorgdragen dat u een correcte verwijsbrief van uw huisarts heeft ontvangen? Zie het voorbeeldformulier.