Aantal behandelingen

De duur van de hulpverlening hangt af van de aard en ernst van uw problematiek. De behandelingen zijn kortdurend, dat wil zeggen vijf tot twaalf sessies, tussentijds evaluatie. Het doel is dat u het probleem de baas wordt, en de regie over uzelf te herwinnen. Indien nodig kan er een doorverwijzing volgen naar de tweede lijn GGZ, méér specialisme.