Wanneer hulpverlening?

Iedereen krijgt in het leven te maken met moeilijke momenten, ook u. Deze kunnen zich voordoen op het werk, op school, in de relatie met uw partner, of in de opvoeding.

Het kan ook gebeuren dat u een conflict heeft met uw ouders, werkgever, collega of dat u twijfelt aan uzelf. Soms leiden gezondheidsproblemen of nare ervaringen in het verleden tot psychische klachten. In veel gevallen kunt u dergelijke moeilijkheden overwinnen. Maar misschien lukt u dat nu niet. Bijvoorbeeld doordat het probleem niet begrepen wordt. Of omdat er sprake is van tegengestelde belangen. Het kan een stempel drukken op uw leven en een reden zijn om hulp te zoeken.

Hulp in de eerste lijn

Dit betekent dat de hulp kortdurend en klachtgericht is, en dat er geen sprake is van probleemselectie vooraf. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen.