Werkwijze

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal zij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen. Er zijn vier soorten behandelingen:

 1. Kort
 2. Middel
 3. Intensief
 4. Stabiel Chronisch

Dit wordt uitgedrukt met het woord: zorgprodukt, waarin bepaald worden:

 • de behandelduur voor de intake,
 • diagnose,
 • behandelwijze en
 • overlegmomenten.

Doorgaans is er sprake van vrij kortdurende behandelingen. Blijkt dat u een langere behandelduur nodig heeft, dan verschuift u naar een ‘intensief’ produkt waarin de psycholoog met u de behandeling voortzet zodat u verzekerd blijft van uw vergoeding.

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan volgt verwijzing. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is de hulp, die de huisarts met de praktijkondersteuner kan bieden, voldoende.

Aanpak

Er wordt niet alleen gepraat. Als het nodig is leert u ook met:

 • praktische oefeningen,
 • thuiswerkopgaven,
 • door zelfonderzoek en
 • training.