Procedure

1 - Aanmelden

Graag eerst even bellen

Telefonische aanmelding heeft de voorkeur. Indien geen gehoor dan duidelijk uw naam + telefoonnummer waarop u bereikbaar bent inspreken. U wordt binnen twee dagen teruggebeld, behoudens het weekend of feestdagen. U kunt uiteraard ook gebruik maken van het contactformulier. Dit is beveiligd conform de AVG-wetgeving.

Bellen: 0522-243690

of vul het contactformulier in op deze site.

U kunt dan een afspraak maken voor een kosteloos telefonisch informatiegesprek. Daarin wordt uitgelegd wat ik voor u kan betekenen. Het werken aan problemen vraagt om wederzijds vertrouwen. Na aanmelding volgen twee intakegesprekken en testonderzoek naar uw vragen en problemen. Daarbij wordt gekeken naar klacht, oorzaken, persoon, gezondheidstoestand , privé-/gezin- en werkomstandigheden. Want uit jarenlange ervaring blijkt dat deze vaak samenhangen. Op basis van onderzoek wordt een behandelplan gemaakt en wordt met u besproken hoe de behandeling eruit komt te zien.

Na het telefoongesprek

Nadat u zich hebt aangemeld ontvangt u een brief met de volgende inhoud:

Geachte mevrouw /mijneer ..., beste ....,

hierbij ontvangt u de informatie zoals aangegeven in het telefoongesprek:

 1. Kies je eigen ontspanningspakket (klik voor een pdf)
  de ontspanning betreft aandacht voor de energiehuishouding. Kijk of u 1 à 2 dingen per dag kunt doen die u goed doen. Herstel vitaliteit vergroot de draagkracht. Lichamelijke gevolgen van langdurige spanning doen meer dan we denken. (onbewust)
 2. Anamnese (klik voor een pdf)
  de anamnese is een instrument om een start te maken met uw eigen intake/zelfonderzoek. Doel is een paar vragen per dag uitwerken. Komt u vragen tegen die niet meer aan de orde zijn u kunt ze overslaan. Spanning en stressverschijnselen zijn op te vatten als een alarmreactie. Maak hiervan niet een nieuw probleem, waardoor u nog verder uit uw evenwicht en in de put raakt. Let op wat u zelf wilt en voelt en NU kunt doen. U kunt bevindingen noteren. U kunt schrijven/typen. Niet forceren. Take care. Wat u heeft uitgewerkt kunt u meenemen naar het intakegesprek.

Afspraak intakegesprek staat gepland op (...datum, tijd...)

De praktijk is gevestigd in het nieuwe Gezondheidscentrum Spectrum, voor meer informatie zie website: www.psychologiepraktijkvanhout.nl De wachtruimte wordt aangeduid als "de paarse vleugel".

Als u komt, wilt u dan het volgende meenemen:

 1. een verwijsbrief van uw huisarts
 2. een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 3. een kopie van de zorgpas
 4. van beide pasjes ook graag de achterkant kopiëren.

Wilt u een bericht van ontvangst verzenden?

Met dank en groet,
Ricky van Hout
Eerstelijns- + GZ- Psycholoog

2 - Intake

Na de aanmelding volgen er twee consulten om goed in kaart te brengen wat uw hulpvraag is en wie u bent als persoon. Op het eind van consult twee wordt de diagnose besproken en het concept behandelplan. Na instemming wordt er behandelovereenkomst (klik voor een pdf) getekend.

3 - Behandelplan

Werkkamer raam 300In het behandelplan (klik voor een pdf) wordt vastgelegd welke stappen we gaan ondernemen om uw psychische problemen te verhelpen.

5 - Praktijkevaluatie

Na afloop van de behandeling kunt u via een evaluatieformulier aangeven hoe u de behandeling en de diverse onderdelen van de hulpverlening hebt ervaren. Er wordt ook gevraagd om een eindcijfer te geven.

6 - Wachttijden

Er is géén wachttijd gelet op de aanmeldstop. Nadere informatie zie: Contact.

Vakantieperiode

Rondom de zomervakantie kan de intake -helaas- niet eerder plaatsvinden dan in september of in oktober. Indien nodig volgt er een tijdelijke aanmeldstop. Gelet daarop kunt u uiteraard onderzoeken of u bij een andere psycholoog of zorgaanbieder eerder terecht kunt.

Aantal behandelingen

De duur van de hulpverlening hangt af van de aard en ernst van uw problematiek. De behandelingen zijn kortdurend, dat wil zeggen vijf tot twaalf sessies, tussentijds evaluatie. Het doel is dat u het probleem de baas wordt, en de regie over uzelf te herwinnen. Indien nodig kan er een doorverwijzing volgen naar de tweede lijn GGZ, méér specialisme.

Informatie voor verwijzers (HA / POH)

Geachte collega,
Er verandert veel maar zeker niet de vertrouwde, deskundige behandeling in mijn praktijk. Hieronder vindt u meer informatie over de veranderingen per 1 januari 2014 over de samenwerking tussen u, de huisarts (HA + POH) en de psycholoog in de GB GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog) binnen de nieuwe structuur. Doel van het beleid is: substitutie van de tweedelijn naar de eertelijn, meer toegankelijk, zorgzwaarte produkt en een budgetplafond.

Lees meer

Nieuw GGZ-stelsel per 1-1-2014

Met ingang van 1 januari 2014 is het GGZ-stelsel omgevormd tot een verdeling in Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Zie voor informatie hierover ook de website: www.invoeringbasisggz.nl

Psychologiepraktijk Van Hout biedt Generalistische Basis GGZ.

De praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum waar de focus ligt op aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid en op samenwerking tussen de verschillende zorgverleners onder meer de huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, collega specialistische ggz, logopedist e.a. en deelname aan sociale netwerken.

Dit heeft voor betrokken partijen voordelen, zoals een korte verwijslijn, snelle terugrapportage en de mogelijkheid om met elkaar ter plekke te overleggen over een te behandelen patiënt. Doorverwijzing is in een dergelijke setting adequaat te regelen. In een dergelijke setting kan ingespeeld worden op specifieke behoeften van de huisarts en zijn of haar patiëntenpopulatie ( ouderen, ziekten, jeugd ). In het veld zien we veranderingen. Waar marktwerking het adagium was, daar is de hoop nu gevestigd op ‘samenwerking’

In de Zorgverzekeringswet wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekerde en onverzekerde geestelijke gezondheidszorg. Voor beide vormen kunt u bij Psychologiepraktijk Van Hout terecht. Dat betekent dat de praktijk ook kortdurende – niet verzekerde - hulp aanbiedt in de vorm van coaching en advies.

 • kortdurende behandeling: keuze uit drie producten: Kort, Middel, Intensief
 • integrale diagnostiek en behandeling
 • dynamisch
 • hulp op maat
 • cliënt en diens omgeving is actief betrokken bij de behandeling

Verwijzing huisarts

U bent door uw huisarts – op grond van uw klachten - doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner (POH). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor volwassenen (jong vanaf 19 jaar, middelbaar, en senior met lichte tot matig ernstige stoornissen).

Wilt u bij de aanmelding er voor zorgdragen dat u een correcte verwijsbrief van uw huisarts heeft ontvangen? Zie het voorbeeldformulier.

Weer grip en controle

Ricky van Hout steunt u wanneer er zaken zijn in het leven die uw leven gaan beheersen en uzelf uit balans brengen. Ricky helpt:

 • volwassenen
 • ouderen
 • mogelijk groepen

De resultaten van de behandeling zijn al jarenlang goed te noemen. Cliënten van Psychologiepraktijk Van Hout waarderen de behandeling met gemiddeld een 9.

Wanneer hulpverlening?

Iedereen krijgt in het leven te maken met moeilijke momenten, ook u. Deze kunnen zich voordoen op het werk, op school, in de relatie met uw partner, of in de opvoeding.

Het kan ook gebeuren dat u een conflict heeft met uw ouders, werkgever, collega of dat u twijfelt aan uzelf. Soms leiden gezondheidsproblemen of nare ervaringen in het verleden tot psychische klachten. In veel gevallen kunt u dergelijke moeilijkheden overwinnen. Maar misschien lukt u dat nu niet. Bijvoorbeeld doordat het probleem niet begrepen wordt. Of omdat er sprake is van tegengestelde belangen. Het kan een stempel drukken op uw leven en een reden zijn om hulp te zoeken.

Hulp in de eerste lijn

Dit betekent dat de hulp kortdurend en klachtgericht is, en dat er geen sprake is van probleemselectie vooraf. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen.

Werkwijze

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal zij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen. Er zijn vier soorten behandelingen:

 1. Kort
 2. Middel
 3. Intensief
 4. Stabiel Chronisch

Dit wordt uitgedrukt met het woord: zorgprodukt, waarin bepaald worden:

 • de behandelduur voor de intake,
 • diagnose,
 • behandelwijze en
 • overlegmomenten.

Doorgaans is er sprake van vrij kortdurende behandelingen. Blijkt dat u een langere behandelduur nodig heeft, dan verschuift u naar een ‘intensief’ produkt waarin de psycholoog met u de behandeling voortzet zodat u verzekerd blijft van uw vergoeding.

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan volgt verwijzing. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is de hulp, die de huisarts met de praktijkondersteuner kan bieden, voldoende.

Aanpak

Er wordt niet alleen gepraat. Als het nodig is leert u ook met:

 • praktische oefeningen,
 • thuiswerkopgaven,
 • door zelfonderzoek en
 • training.