• Home
  • Over Ricky van Hout

Over Ricky van Hout

Ricky van Hout

Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben drs. H.H.M. van Hout ( Ricky) , de eerstelijns psycholoog in GC. ‘De Commissaris’. Ik ben een ervaren en gekwalificeerd eerstelijns psycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog BIG, pedagoog NVO, relatietherapeut en coach.

 

 

 

 

 

 

  • Drs. Ricky van Hout studeerde, naast haar werkzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs, Sociale Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarna in deeltijd Gezondheidszorgpsychologie te Utrecht en Amsterdam. Ze heeft in verschillende settings gewerkt w.o. onderwijs, arbeidsmedisch adviesbureau, ziekenhuis en heeft sinds 2003 haar eigen succesvolle praktijk. Zij beheerst vele beproefde psychologische technieken waaronder Cognitieve gedragstherapie, maar ook nieuwe technieken als EMDR, Oncologische Psychotherapie, Aandachtgerichte cognitieve therapie (Mindfulness) en Oplossingsgerichte Therapie. Dit in een combinatie met inzichtgevende therapie, directieve therapie, clientcentered therapie en schematherapie. Gangbare vormen kunnen eveneens gebruikt worden binnen relatietherapie.
  • In de jaren, dat ik als praktiserend psycholoog werkzaam ben heeft mijn visie op mens en zorg zich verder ontwikkeld en verdiept. In deze 21 ste eeuw biedt resultaten van hersenwetenschap nieuwe zienswijzen op onder meer de vraag: bestaat de vrije wil?
  • De essentie van de mens is voor mij het samenspel tussen lichaam, ziel en geest,die zich ontwikkelt gedurende zijn levensloop in de leefwereld waarin hij woont, leeft, speelt, beweegt, geniet, werkt…….Gedurende het leven kan een leefomgeving en of context waarin je verkeert, wijzigen. Elke verandering vergt aandacht en tijd. Veranderen is loslaten. Het is de kern van ieder leerproces, van alles wat je ontwikkeling kunt noemen: de kunst van loslaten. Echter wij houden van zekerheid, ook al is het schijnzekerheid, en ook al betalen wij daar vaak een prijs voor. Het geeft ons een gevoel van controle en invloed. Aan een verandering kan een proces van worsteling vooraf gaan. Uiteindelijk gaat het nog maar over één ding: ‘doe je het of doe je het niet?’ ‘Óntwikkeling’ vind ik het mooiste, meest basale en meest sprankelende woord voor wat leven is.
  • In therapie gaan betekent dat er iets anders gaat worden, iets in gedrag en houding kan veranderen. Verandering vraagt meer dan goede voornemens. Deze houding vraagt moed om werkelijk uit te komen voor wat je op een dieper niveau weet of verlangt. Het vraag ruimte en geduld om patronen te doorbreken die je belemmeren.
  • ‘Beweging’ vind ik het meest basale en meest spankelende woord voor wat therapie is, voor wat therapie is. In beweging komen, een andere weg ontdekken, kiezen en inslaan…………op weg naar herstel.
  • Werken met mensen is boeiend. Aan de ene kant vanwege allerlei verrijkende psychologische inzichten, aan de andere kant ook vanwege een bepaalde grondhouding die hierin gestalte krijgt: als persoon open, creatief én kritisch in de samenleving staan. Twee dingen: ervaring en kwaliteit. Ik wil moeite doen voor elke cliënt.