• Home
  • Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Psychologiepraktijk Van Hout

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde eisen.

Psychologiepraktijk Van Hout beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut bij het Kwaliteitsregister GGZ . U kunt het bekijken door:

  1. Een exemplaar dat in de praktijk ter inzage ligt.
  2. U kunt het hier bekijken / downloaden: Kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Van Hout (pdf)

Voor informatie zie ook: http://www.kwaliteitsstatuut.nl/

REGISTRATIE

Overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Mw. drs. H.H.M. van Hout is door de overheid erkend als Gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig ingeschreven in het BIG-register onder nummer 69057728025. Informatie over de registratie in het kader van de WET BIG kunt u vragen via de BIG-informatielijn: 0900-8998225 of via www.bigregister.nl

Kamer van Koophandel

Psychologiepraktijk Van Hout is ingeschreven onder nummer 01133891

AGB-code

  • AGB-code persoonlijk : 94003195
  • AGB-code praktijk : 94002728

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Als psycholoog ben ik gebonden aan de beroepscode van het NIP In de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

Beroepscode 2015

Per 1 maart 2015 geldt er de herziene beroepscode voor psychologen. Deze code vervangt die uit 2007 en is op 1 maart 2015 in werking getreden na vaststelling door de ledenraad van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen die lid zijn van het NIP of bij het NIP geregistreerd zijn hebben zich gebonden aan de beroepscode. Dit is in de huidige tijd geen eenvoudige opgave. De code biedt hen een leidraad voor het beroepsmatig handelen en is een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich aan deze beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over het contact, dan kunt u dit aan mij kenbaar maken. Als we er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de LVVP. Hier vindt u nadere info over de klachtenregeling van Psychologiepraktijk van Hout.